Met de Woonhuisverzekering van Clarté verzekeringen ben je verzekerd voor alle schade aan je huis. Bijvoorbeeld door brand, storm, inslag van hagelstenen, inbraak en lekkage. Maar bijvoorbeeld ook voor het vervangen van de sloten omdat je huissleutel is gestolen of schade door vallen of stoten als u voor deze dekking hebt gekozen.

Voordelen van de Woonhuisverzekering van Clarté

  • Bijna alle gebeurtenissen verzekerd bij keuze voor de dekking Optimaal
  • Garantie tegen onderverzekering met onze waardegarantie
  • Snelle uitbetaling bij schade

Met onze Woonhuisverzekering verzeker je de woning inclusief funderingen. De Basisdekking biedt dekking voor schade aan de woning door onder andere brand, blikseminslag, storm, inslag van hagelstenen of het onvoorzien stromen van water uit sanitair of de centrale verwarmingsinstallatie. Met de Optimaaldekking zijn ook schades door vallen of stoten verzekerd. Zonnepanelen en laadpalen zijn standaard meeverzekerd. Ook vallen aan- en bijgebouwen binnen de dekking en is terreinafscheiding, ook als die bestaat uit rietmatten of bomen, meeverzekerd voor een beperkt aantal gebeurtenissen, bijvoorbeeld materiële schade door brand of storm.

De verzekering kan daarnaast worden aangevuld met de dekking ‘Glas’.

Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering biedt onder andere geen dekking voor:

  • Schade door opzet of roekeloosheid
  • Schade door aardbeving of overstroming
  • Schade als gevolg van constructiefouten
  • Schade als gevolg van achterstallig onderhoud

Met garantie tegen onderverzekering ben je  nooit voor een te laag bedrag verzekerd. Met onze waardegarantie krijg je bij schade die onder de dekking valt altijd het volledige schadebedrag vergoed. Ook als het schadebedrag groter is dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent.

Eigen risico

Voor de meeste schade heb je geen eigen risico. Alleen voor schade door storm, water, hagel en sneeuw- en waterdruk heb je een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Je kunt dit overigens verlagen naar € 0,- tegen een opslag op de premie.

Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 250,- of € 500,- per gebeurtenis voor elke schade. Met een vrijwillig risico ontvang je korting op de premie.