0499 840 528

Verwachting hypotheekrente

Verwachting hypotheekrente

De meeste hypotheken worden op dit moment, door de lage hypotheekrente, afgesloten met een lange rentevaste periode. In dit artikel zal ik me dan ook vooral richten op de langlopende hypotheekrente. Blijft deze stijgen of lijkt een einde van de rentestijging in zicht?

Een korte uitleg

Een hypotheekbank heeft geld nodig om hypotheken te kunnen verstrekken aan hun klanten. Banken moeten betalen om dit geld uit de markt te onttrekken. We noemen dit ook wel de fundingskosten. Deze kosten worden doorgerekend aan de klant en dat zie je terug in de hypotheekrente die je moet betalen.

De langlopende hypotheekrente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt is de markt waarop bijvoorbeeld aandelen, obligaties en opties met lange looptijden worden verhandeld. Omdat de looptijden lang zijn spelen zaken zoals de verwachtingen over de economie, inflatie en politieke ontwikkelingen een belangrijke rol. Het effect hiervan hebben we de afgelopen periode kunnen zien.

Rentestijging

De rente is de afgelopen periode gestegen en dat is vooral het gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. Door de voorzorgsmaatregelen die genomen worden in verband met de verspreiding van het Coronavirus zal de economie dit jaar krimpen. Het kan ook nog wel even duren voordat de economie weer is hersteld. Er wordt door overheden veel geld uitgetrokken om de economie te ondersteunen. Door deze maatregelen lopen de begrotingstekorten op en stijgen de overheidsschulden. Deze uitgaven worden gefinancierd op de kapitaalmarkt. Doordat er een grote vraag naar geld is en de financiële risico’s groter zijn geworden verlangen beleggers een hogere rentevergoeding.

Rente lijkt te stabiliseren

Inmiddels lijkt de rentestijging af te vlakken. Dit is deels te danken aan signalen dat Europese overheden bereid zijn elkaar financieel te ondersteunen door bijvoorbeeld een Europees herstelfonds. Aan de andere kant kopen Centrale banken op grote schaal schuldpapier op en dat remt de stijging van de kapitaalmarktrente. Beleggers krijgen meer vertrouwen en banken kunnen weer eenvoudiger geld aantrekken om hypotheken te verstrekken. Dit wil overigens niet zeggen dat je dit meteen terugziet in de hypotheekrente. Er zijn nog steeds banken die rentestijgingen hebben aangekondigd.

Wat is de verwachting?

Als de situatie op de financiële markten rustig blijft, dan zou er een eind kunnen komen aan de recente rentestijging. De meeste economen verwachten dat de rente in de toekomst gelijk zal blijven of licht zal stijgen. De ontwikkeling van de lange rente zal in de komende periode echter vooral afhangen van nieuwe berichten over de economische gevolgen van het Coronavirus. Als de werkloosheid bijvoorbeeld sterk stijgt, dan nemen de kredietrisico’s toe en zullen hypotheekverstrekkers de hypotheekrente verder verhogen. Ook de handelsspanningen tussen China en de VS of een harde Brexit kunnen de rust op de financiële markten verstoren en dan zal de hypotheekrente waarschijnlijk verder stijgen.

Voor de compleetheid is het denk ik goed om af te sluiten met de opmerking dat, ondanks de recente stijgingen, de hypotheekrente nog steeds op een ongekend laag niveau staat.