0499 840 528

Schenking voor de eigen woning.

Schenking voor de eigen woning.

Het is waarschijnlijk voor niemand een verrassing als ik zeg dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om een woning te kopen. Er staan weinig woningen in de verkoop en de gemiddelde koopprijs is relatief hoog. We zien steeds vaker dat ouders of grootouders helpen bij de aankoop van een woning. Dit komt niet alleen voor bij de aankoop van een eerste woning, maar we zien ook regelmatig dat ouders en grootouders financieel te hulp schieten bij relatie beëindiging van hun (klein)kind.

Een van de manieren waarop (groot)ouders kunnen helpen is schenken voor de eigen woning.

Schenkbelasting

Wanneer je een schenking krijgt dan ben je hierover belasting verschuldigd. Hoeveel schenkbelasting je moet betalen hangt af van wie je de schenking hebt ontvangen, hoeveel geschonken is en of er recht is op een vrijstelling. De tarieven voor de schenkbelasting variëren van 10% tot maximaal 40%.

Er zijn verschillende vrijstellingen voor de schenkbelasting. Ouders mogen bijvoorbeeld ieder jaar € 6.604 belastingvrij aan een kind schenken en je mag van andere personen jaarlijks € 3.244 ontvangen zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

Als je tussen de 18 en 40 jaar oud bent dan kun je een beroep doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting. Dat kun je dus maar 1 keer doen, ook al wordt niet de volledige vrijstelling benut. Deze verhoogde vrijstelling geldt voor een schenking van ouders aan hun kind en bedraagt € 26.881.

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Wanneer je een schenking krijgt ten behoeve van een eigen woning, dan kan de eenmalig verhoogde vrijstelling worden verhoogd naar € 105.302. De voorwaarde dat er geschonken moet worden aan een eigen kind geldt overigens niet voor de schenking voor de eigen woning. Aan iedereen die ouder is dan 18 jaar en jonger is dan 40 jaar mag €105.302 belastingvrij worden geschonken.

De ontvanger van de schenking kan van de vrijstelling gebruik maken als het wordt gebruikt voor:

  • Verwerving van de eigen woning.
  • Verbetering of onderhoud van de eigen woning.
  • Afkooprechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot eigen woning.
  • Aflossing van een eigenwoningschuld.
  • Aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning.

Meer informatie

We zien regelmatig dat een schenking van (groot)ouders het verschil maakt of iemand een woning kan kopen. Daarom is schenken voor de eigen woning populair. Vaak zijn er vooraf nog wel vragen. Moet je bijvoorbeeld een schenkovereenkomst op laten stellen en is een uitsluitingsclausule op de schenking wenselijk? Laat je daarom vooraf goed voorlichten over de mogelijkheden van schenkingen voor de eigen woning.

Meer informatie

In de tekst hierboven wordt dit onderwerp alleen beknopt aangehaald. Er is nog veel meer over te vertellen. Zeker als het over jouw specifieke situatie gaat. Neem daarom gerust contact met mij op om meer informatie te krijgen over dit onderwerp.