0499 840 528

Schade melden

Welke stukken zijn er nodig?

Voor de behandeling van de schade is het belangrijk dat we zo snel mogelijk alle stukken hebben die we voor de behandeling van de schadeclaim nodig hebben.

Sommige documenten zijn noodzakelijk voor de behandeling. Dit zijn:

 • Een schadeformulier bij een aanrijding met twee of meer partijen
 • Een bewijs van aangifte als er sprake is geweest van een (poging tot) inbraak, diefstal of vandalisme
 • Een boekings- en/of annuleringsnota bij het afbreken van een reis
 • Een bewijs van aangifte als er sprake is geweest van verlies van bagage bij een reis

Als er andere documenten zijn, dan kunnen die ook bij ons ingediend worden. Denk bijvoorbeeld aan een reparatienota, offerte, foto’s en getuigenverklaringen.

Is er sprake van een noodgeval?

Breng jezelf en anderen in veiligheid en zorg voor eventuele gewonden. Bel de politie en/of ambulance bij gewonden of bij ernstige schade.

 • Als je brandweer, politie of ambulance nodig hebt, bel dan eerst alarmnummer 112.
 • Bel rechtstreeks naar het noodnummer van de verzekering (Kijk eventueel op de groene kaart voor telefoonnummers.)
 • Informeer ons over de schademelding.

Voertuig gestolen?

 • Telefoonnummer Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit +31 (0)55 - 741 00 01.
 • Via keuzemenu 2 is de Helpdesk 7 dagen per week bereikbaar van 7:00 tot 23:00 uur.

Is er géén sprake van een noodgeval?

 • Beperk de omvang van de schade zo veel als mogelijk.
 • Doe onmiddellijk aangifte bij de politie als je het slachtoffer bent geworden van een misdrijf zoals (in)braak, poging tot (in)braak, vandalisme, diefstal, poging tot diefstal, verlies of vermissing, gewelddadige beroving en afpersing, verduistering, joyriding of doorrijden na een aanrijding zonder identiteit kenbaar te maken.
 • Vul een schadeformulier in waardoor het ontstaan, de aard en de omvang van de schade duidelijk wordt.
 • Onthou je van gedragingen die de belangen van de verzekeraar kunnen schaden.
 • Meldt de gebeurtenis zo snel mogelijk bij ons zodat we je kunnen begeleiden met de schadeafhandeling.

Verzekerd via DAK volmacht

Wat moet je doen bij glasschade?

Heb je via DAK volmacht de dekking Glas meeverzekerd? Neem dan contact op met Service Glasherstel via telefoonnummer 0800 0611. Zij zorgen voor snel herstel, ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden en DAK betaalt de nota rechtstreeks aan Service Glasherstel.

Kosteloze Verhaalservice

Verzekerd via Clarté? Dan is de kosteloze verhaalservice ook voor jou beschikbaar.

De Verhaalservice kan worden ingezet voor zowel materiële – als letselschade waarvoor een derde aansprakelijk is en geen dekking bestaat.

Jouw voordelen:

 • Gratis haal- en brengservice*
 • Gratis vervangend vervoer gedurende reparatieperiode*
 • Geen voorschot betalen voor de reparatiekosten (akte van cessie)*
 • Gratis expertise

* bij de aangesloten hersteller

Ook voor (brom) fietsers en voetgangers kan de Verhaalservice haar diensten bewijzen. Aan de Verhaalservice zijn geen kosten verbonden, ongeacht of de schade wel of niet verhaald wordt.

Meldt je aan voor een vrijblijvend adviesgesprek met de intakejuristen van DAS. Zij bellen je binnen één werkdag terug om te bespreken of je in aanmerking komt voor de kosteloze verhaalservice.

Mobiel schade melden