Overdrachtsbelasting in 2021

Home / Artikelen / Overdrachtsbelasting in 2021

Hoe zit het nu precies?

In de miljoenennota die in september is gepresenteerd zijn de plannen bekend gemaakt over de wijzigingen op het gebied van de overdrachtsbelasting per 1 januari.

Deze plannen zijn inmiddels door de tweede kamer aangenomen en op 15 december wordt door de eerste kamer gestemd over deze wetswijziging. Wanneer deze door de eerste kamer wordt aangenomen zijn de wijzigingen op het gebied van de overdrachtsbelasting definitief.

Wie hoeven er straks geen overdrachtsbelasting meer te betalen?

In eerste instantie leek het erop dat alleen starters vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Deze groep is echter een stuk groter. Alle kopers tussen de 18 en 35 jaar worden namelijk vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting. Het is hierbij wel van belang dat de koper zelf in de woning gaat wonen. Deze vrijstelling van overdrachtsbelasting is daarnaast eenmalig dus bij de aankoop van een volgende woning moet er wel overdrachtsbelasting betaald worden. Ook alle kopers van 35 jaar en ouder moeten net als nu overdrachtsbelasting betalen.

Hoeveel bedraagt de overdrachtsbelasting?

Wanneer kopers geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling dan bedraagt de overdrachtsbelasting 2% over de waarde van de woning als de koper zelf in de woning gaat wonen. Wanneer de koper niet zelf in de woning gaat wonen, dan bedraagt de overdrachtsbelasting 8%. Nu moet de koper van een woonhuis 2% overdrachtsbelasting betalen ongeacht de leeftijd en ongeacht of de koper de woning zelf gaat bewonen. De wetgever heeft met deze wetswijziging de bedoeling om de concurrentiepositie van starters in de koopwoningmarkt te verbeteren.

Voorbeeld van de bedragen van overdrachtsbelasting:

Het verschil in te betalen overdrachtsbelasting gaat over behoorlijke bedragen. Wanneer we als voorbeeld de aankoop van een woning van € 300.000 nemen dan scheelt het € 6.000 aan extra kosten ten opzichte van de huidige situatie. Iemand die een woning koopt om er niet zelf te wonen betaalt vanaf volgend jaar over dezelfde woning €24.000 overdrachtsbelasting. Dat is € 18.000 meer dan in 2020. Het is uiteraard nog de vraag wat het effect hiervan is op de woningmarkt, maar de hoop is dat de positie van de starter hierdoor sterker wordt.

Maximering € 400.000 vanaf april 2021

In eerste instantie is in het belastingplan geen maximum opgenomen voor het aankoopbedrag van de woning. Bij de bespreking van dit wetsvoorstel in de tweede kamer is er afgesproken dat de vrijstelling gaat gelden voor woningen die niet duurder zijn dan € 400.000. Om te voorkomen dat kopers in de problemen komen door deze late wijziging is ervoor gekozen om deze maximering van € 400.000 pas in te laten gaan op 1 april 2021. Voor die tijd is er dus nog geen maximum.

Datum van woningoverdracht is leidend

Wanneer een woning nu is verkocht en de overdracht van de woning staat gepland in december, dan kan het interessant zijn om met de verkoper te overleggen of de datum van overdracht naar januari verplaatst kan worden. De datum van overdracht is namelijk leidend voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Dit is natuurlijk alleen interessant voor de kopers die gebruik kunnen maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Voor de kopers die niet zelf in de woning gaan wonen kan het juist belangrijk zijn om de overdracht nog dit jaar plaats te laten vinden. Overleg wel eerst met de hypotheekadviseur of een wijziging van de passeerdatum gevolgen heeft voor de hypotheek.

Een van beide partners is jonger dan 35 jaar

Hoe zit het met de situatie waarbij twee mensen een woning kopen om zelf te gaan bewonen waarbij een van de partners jonger is dan 35 en de ander niet? De vrijstelling is persoonlijk wat wil zeggen dan degene van 35 jaar of ouder 2% overdrachtsbelasting betaalt over zijn of haar deel. De andere partner betaalt geen overdrachtsbelasting. Misschien is het interessant om te kijken naar mogelijkheden om de woning te kopen in een andere eigendomsverhouding dan 50/50. Jouw financieel adviseur kan je adviseren over de best passende mogelijkheden en de financiële of juridische gevolgen.