0499 840 528

Meer mogelijkheden voor starters

Starters komen moeilijk aan een woning.

Het is al langer een probleem voor starters om een koopwoning te bemachtigen. Woningen zijn voor starters vaak te duur en er is veel concurrentie. Het aanbod van betaalbare woningen is relatief laag en de concurrentie is groot. Starters op de woningmarkt moet het vaak opnemen tegen beleggers, doorstromers, expats of senioren die kleiner willen wonen. Door de grote vraag en de vaak betere financiële positie van de concurrentie is de prijs van betaalbare woningen voor starters flink opgedreven.

Starters voelen zich gedwongen om duur te huren.

Bij het afsluiten van een hypotheek heeft een starter net als iedereen te maken met strenge inkomensnormen voor wat betreft de maximale hypotheeklast. De benodigde hypotheek voor de koopwoning levert vaak een hogere maandlast op dan volgens de norm betaalbaar is voor de starter. Het is voor veel starters echter moeilijk te verkroppen dat ze geen hypotheek kunnen krijgen omdat de maandlast te hoog is. Terwijl ze wel een woning kunnen huren waarbij ze vaak honderden Euro’s per maand meer gaan betalen.

Hypotheekplannen voor 2021

Het kabinet heeft de Miljoenennota met de financiële plannen voor 2021 gepresenteerd. Welke gevolgen hebben deze voorstellen voor Starters op de woningmarkt?
Wanneer de plannen die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag door de eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd dan hoeven starters op de woningmarkt geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Nu moeten ze nog 2% betalen over het aankoopbedrag. Op een koopsom van €250.000 scheelt dat dus €5.000. Daarnaast wordt het voor de belegger kostbaarder om een woning te kopen voor de verhuur. De overdrachtsbelasting die zij moeten betalen wordt 8%. Op dezelfde woning van €250.000 moet de belegger dan €15.000 meer betalen dan nu.

De vraag is of de starter door deze maatregelen gemakkelijker aan een woning kan komen. De woningmarkt blijft schaars en er blijft veel concurrentie.

Meer hypotheekmogelijkheden voor starters

Hopelijk worden er in de toekomst meer maatregelen genomen om het voor de starter gemakkelijker te maken een woning te kopen. Op de langere termijn is het belangrijk dat er meer aanbod komt doordat er meer betaalbare huizen bijkomen. Voor de korte termijn zullen we op verschillende manieren moeten kijken hoe de starter geholpen kan worden. De geplande wijzigingen voor de overdrachtsbelasting helpen hierbij. Ook de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een woning kan starters helpen om een woning te kopen. We zien daarnaast dat een aantal banken hun acceptatiebeleid aanpassen zodat de starter een hogere hypotheek af kan sluiten als de ouders meehelpen. Het zou de starter helpen als meer banken hun beleid aan willen passen. Ook de gemeente zou een bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld de Starterslening van het SVN weer aan te bieden.
Voor de starter die nu op zoek is naar een woning is het belangrijk om te kijken of de huidige mogelijkheden voldoende zijn om een woning te kopen. Ben je starter? Informeer dan eens bij een hypotheekadviseur naar de mogelijkheden. Misschien kan er meer dan je denkt.