0499 840 528

Maximale hypotheek

Maximale hypotheek

Wat is de maximale hypotheek die ik kan krijgen? Een veel gehoord vraag in mijn adviespraktijk en daarom is het misschien nog eens goed om hier meer informatie over te geven.

Uiteraard is het belangrijk om eerst zelf te beoordelen hoeveel je maandelijks aan hypotheeklast wilt betalen. Banken kunnen wel aangeven wat zij maximaal aan hypotheek willen verstrekken, maar misschien wil je jouw levensstijl niet opgeven om een woning te kopen.

Voor de beoordeling hoeveel je maximaal aan hypotheek kunt krijgen kijken banken naar je totale financiële situatie. Een aantal belangrijke onderwerpen zal ik hierbij uitlichten.

Inkomen

De hypotheeklast moet betaald kunnen worden met het inkomen dat je ontvangt. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij de beoordelingt. Er moet hierbij uitgegaan worden van een bestendig inkomen. Dat betekent dat je in de toekomst waarschijnlijk minimaal hetzelfde inkomen hebt als op dit moment.

Er zijn verschillende afspraken over de beoordeling van de bestendigheid van het inkomen. Of je nu een vast of tijdelijk dienstverband hebt, ondernemer bent of gepensioneerd, voor bijna iedere situatie zijn er richtlijnen opgesteld waarmee we kunnen inschatten wat als bestendig inkomen meegenomen kan worden. En er kan zelfs, onder voorwaarden, rekening gehouden worden met inkomensstijgingen in de toekomst.

Rente en looptijd van de nieuwe hypotheek

De maximale hypotheek hangt dus af van de maandlast die je redelijkerwijs op kunt brengen. Daarom toetsen we of je de nieuwe hypotheek kunt betalen. De maandlast is afhankelijk van de aflossing en rente die je ieder maand betaalt en daarom heeft de rente en de looptijd waarbinnen de hypotheek afgelost wordt invloed op de maximale hypotheekberekening. Nieuwe hypotheken worden gebruikelijk getoetst met een looptijd van 30 jaar maar wanneer je al een hypotheek hebt en deze in een kortere periode dan 30 jaar afgelost moet worden dat heeft dat invloed op de maximale hypotheek.

Schulden

Wanneer je een lening hebt dan wordt de last hiervan in mindering gebracht op het inkomen dat je beschikbaar hebt voor de hypotheek. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de last van een schuld meegenomen wordt in de berekening van de maximale hypotheek. Zo gelden er bijvoorbeeld voor Studieleningen andere regels dan voor een consumptief krediet of voor een leaseauto in privé.

BKR-vermelding

Bij Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt geregistreerd of je ooit problemen hebt gehad met een lening die is verstrekt. Mocht je een notering in het BKR hebben dat je een achterstand hebt (gehad), dan kan die voor problemen zorgen bij het afsluiten van een hypotheek.

Woning

De maximale hypotheek die je kunt krijgen is gemaximeerd op 100% van de waarde van de woning. Je krijgt dus geen hogere hypotheek dan de waarde van de woning en dat houdt in dat de kosten koper en financieringskosten met eigen geld opgebracht moet worden. Hiervan kan overigens wel wat afgeweken worden wanneer er energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd. Dan mag de hypotheek hoger zijn dan de waarde van de woning.

Mocht je een woning willen kopen waarbij je een verbouwing wilt meefinancieren, dan kan er gerekend worden met een geschatte waarde van de woning na de geplande verbouwing.

Online-hypotheekberekening

Je kunt online een berekening maken van de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Dan krijg je een indicatie van de mogelijkheden. Omdat bij een online-berekening niet overal rekening mee gehouden kan worden kan het zijn dat de maximale hypotheek die je kunt krijgen afwijkt van de online-berekening. Wil je echt weten wat de mogelijkheden zijn dan kun je het beste contact opnemen met je hypotheekadviseur. Die kan je precies uitleggen welke mogelijkheden er zijn. Nog te vroeg om een afspraak te maken? Geen probleem. Je kunt online wel een idee krijgen van de mogelijkheden en daarom kun je ook bij Clarté online berekenen wat de mogelijkheden zijn. Ga hier naar onze berekening van de maximale hypotheek.

Meer informatie

In de tekst hierboven wordt dit onderwerp alleen beknopt aangehaald. Er is nog veel meer over te vertellen. Zeker als het over jouw specifieke situatie gaat. Neem daarom gerust contact met mij op om meer informatie te krijgen over dit onderwerp.