0499 840 528

Let op de overbruggingshypotheek

De Overbruggingshypotheek

Het is een periode die zich het beste laat omschrijven als een verkopersmarkt. Er staan weinig woningen in de verkoop terwijl de vraag naar woningen groot is. Huizen worden snel verkocht en uit onderzoek is gebleken dat vorig jaar voor meer dan de helft van de woningen meer is betaald dan de vraagprijs.

Omdat het op dit moment eenvoudiger is om een woning te verkopen dan te kopen, zijn er steeds meer mensen die eerst een huis aankopen voordat ze hun eigen woning in de verkoop zetten.  Verwacht je winst uit de verkoop te ontvangen en heb je deze overwaarde nodig om een andere woning te kunnen kopen, let dan goed op de gevolgen voor een overbruggingshypotheek.

Wat is een overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek is een tijdelijke financiering van de te verwachte winst uit verkoop. Dat is het bedrag dat je overhoudt van de verkoopprijs na aftrek van de restant-hypotheekschuld en de kosten voor de verkoop. Bijvoorbeeld voor de makelaar.

Bij de meeste hypotheekverstrekkers kun je naast de reguliere hypotheek ook een overbruggingshypotheek aanvragen. Wanneer de eigen woning nog niet verkocht is zijn veel hypotheekverstrekkers voorzichtig met het verstrekken van een volledige overbruggingshypotheek. Ze houden dan bijvoorbeeld rekening met 90% van de te verwachte verkoopwaarde in plaats van de volledige waarde. Een bank ziet een getekende verkoopovereenkomst, waarbij het financieringsvoorbehoud nog loopt, als niet verkocht. Pas wanneer het financieringsvoorbehoud is afgelopen wordt de woning door de hypotheekverstrekker als verkocht beschouwd.

Soms kan de situatie waarbij de eigen woning nog niet is verkocht voor problemen zorgen. Wanneer je de winst uit verkoop nodig hebt voor de aankoop van de nieuwe woning dan moet je namelijk voor de hypotheekaanvraag aan kunnen tonen dat je over voldoende eigen geld beschikt. Je moet als het ware een deel van de winst uit verkoop kunnen overbruggen met eigen middelen. De hoeveelheid eigen geld dat nodig is kan behoorlijk oplopen want naast het verschil tussen 90% van de woningwaarde en de werkelijke waarde moet je ook aan kunnen tonen dat je gedurende een periode de lasten van de nieuwe hypotheek en de overbruggingshypotheek op kunt brengen.

Voor het goed stroomlijnen van de financiële kant van de aan- en verkoop van een woning is het dan ook verstandig om van tevoren duidelijk te weten wat er mogelijk is. Ben je op zoek naar een andere woning? Plan dan eerst een afspraak bij je hypotheekadviseur. Dan weet je niet alleen wat jouw mogelijkheden zijn, maar het kan je ook helpen om daadkrachtiger te onderhandelen bij de koop van jouw nieuwe woning. Iets wat in deze markt zeer van pas kan komen.