0499 840 528

Huis kopen met hulp van ouders

Hulp van ouders

Veel jongeren hebben ervaren dat het niet eenvoudig is om een huis te kopen. De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gestegen en het inkomen van jongeren is vaak nog te laag om een hypotheek af te kunnen sluiten dat hoog genoeg is om een huis of appartement mee te kopen.

Misschien wil je jouw zoon of dochter wel helpen om een huis te kopen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door geld te schenken of een lening te verstrekken. Hiervoor heb je dan wel eigen vermogen nodig dat je daarvoor kunt en wilt gebruiken en dat is niet altijd het geval.

Wanneer je overwaarde hebt dan kun je eventueel een deel van deze overwaarde gebruiken om je zoon of dochter te helpen. Hiervoor is dan wel vaak een (tweede) hypotheek nodig.

Geld schenken of lenen is vaak een goede manier om je zoon of dochter te helpen bij de aankoop van een huis. Wanneer je liever geen hypotheek afsluit om geld vrij te maken voor een schenking of lening dan is er ook een andere manier om te helpen.

Ouders mogen meetekenen voor de hypotheek

Het is mogelijk dat ouders meetekenen voor de hypotheek van hun kind. We noemen dit ook wel borgstelling. De ouders staan dan borg voor de hypotheek van hun zoon of dochter.

In grote lijnen zijn er een aantal belangrijke punten waaraan je moet voldoen om mee te kunnen tekenen voor de hypotheek.

  • Een groot gedeelte van de hypotheeklasten moet het kind met eigen inkomen op kunnen brengen.
  • Het inkomen en de lasten van ouders worden meegenomen in de beoordeling van de hypotheek. Ouders moeten voldoende ruimte hebben om een deel van de hypotheeklast van hun kind te kunnen dragen.
  • Het moet aannemelijk zijn dat het inkomen van zoon of dochter de komende jaren voldoende stijgt om de hypotheeklast zelfstandig te kunnen dragen.

Let erop dat meetekenen voor de hypotheek niet bij iedere hypotheekverstrekker mogelijk is. Neem contact op met een onafhankelijke hypotheekadviseur voor meer informatie over de manieren waarop ouders hun kind(eren) kunnen helpen bij de aankoop van een woning. Deze adviseur kan precies uitleggen welke optie het beste past is in jullie situatie.