0499 840 528

Help, ik heb schade!

Help, ik heb schade!

Na het stormachtige weer van de afgelopen tijd is het misschien goed om stil te staan bij de afhandeling van een schade en de mogelijkheden die je hebt om zelf een schade-expert in te schakelen. Wanneer je schade hebt dan meld je dat bij je tussenpersoon of verzekeraar. Na de schademelding schakelt de verzekeraar, als de schade groot genoeg is, een expert in om de toedracht en het schadebedrag vast te stellen. Vaak gaat dit goed en naar tevredenheid van de verzekeringsnemers, maar niet altijd.

Klopt de schadevergoeding wel?

Je vertrouwt erop dat de schade die je hebt keurig wordt vergoed. Hier betaal je namelijk ook verzekeringspremie voor. Wat kun je doen als je twijfelt over de juistheid van het schadebedrag? Voor veel mensen is het moeilijk om te controleren of je krijgt waar je recht op hebt. Schakel dan een eigen deskundige in voor een second opinion. We noemen deze deskundige een contra-expert en deze doet hetzelfde als de expert van de verzekeraar, maar dan in opdracht van jou. Het komt regelmatig voor dat een contra-expert met een ander schadebedrag komt dan de expert van de verzekeraar dus het kan zeker de moeite waard zijn.

Contra-expertise, hoe werkt het?

Je geeft bij je verzekeraar aan dat je een contra-expert in wil schakelen en je kiest zelf een contra-expert uit. De expert van de verzekeraar en de contra-expert zullen vervolgens beide de toedracht en het schadebedrag vaststellen. Wanneer de expert van de verzekeraar en de contra-expert het niet met elkaar eens kunnen worden over het schadebedrag dan zal een derde expert (arbiter) een uitspraak doen. Deze uitspraak is dan bindend voor alle partijen.

Wie betaalt een contra-expert?

In de wet is opgenomen dat alle redelijke kosten die worden gemaakt om een schade vast te stellen voor rekening komen van de verzekeraar. Dat geldt ook voor het inschakelen van een contra-expert. Wanneer het redelijk is dat een contra-expert wordt ingeschakeld en de omvang van de kosten zijn redelijk dan worden vaak de kosten voor een contra-expert door de verzekeraar betaald. Het is dus belangrijk dat je bij je tussenpersoon of verzekeraar informeert wanneer de contra-expert wordt betaald door de verzekeraar en tot welk bedrag.

Schakel bij grote schade al meteen een contra-expert in

Wanneer je een grote schade hebt dan is het aan te raden om niet te wachten tot de expert van de verzekeraar met een schadebedrag komt. Je hebt het recht om je vanaf het eerste moment na schade bij te laten staan door een contra-expert. De contra-expert is dan jouw aanspreekpunt en niet de expert van de verzekeraar. Laat je bij een grote schade niet weerhouden om een contra-expert in te schakelen wanneer het nog niet duidelijk is of de kosten van de contra-expert vergoed gaan worden. In het ergste geval moet je zelf de kosten (deels) betalen maar het voorkomt vaak vervelende discussies en problemen over het vaststellen van de toedracht en de hoogte van het schadebedrag.