0499 840 528

Financieringsvoorbehoud

Door de krapte op de woningmarkt voelen veel mensen de druk om af te zien van een financieringsvoorbehoud. Wat betekent zo'n voorbehoud en wat zijn de risico's om hiervan af te zien?

Ontbinden koopovereenkomst

Wanneer je een woning koopt, dan heb je als consument recht op drie dagen bedenktijd. Binnen deze drie dagen kun je de koopovereenkomst kosteloos en zonder opgave van reden ontbinden. Na deze drie dagen ben je gehouden aan hetgeen je hebt afgesproken in de koopovereenkomst. Het is gebruikelijk dat in een koopovereenkomst wordt afgesproken dat de koper een direct opeisbare boete moet betalen van 10% van de koopsom als hij de koop ontbindt. Het ontbinden van de koopovereenkomst na de wettelijke drie dagen bedenktijd kan dus een behoorlijke financiële impact hebben.

Het financieringsvoorbehoud

Een financieringsvoorbehoud staat standaard in een koopovereenkomst van een woning of in een koop-aanneemovereenkomst bij nieuwbouw. Dat is niet voor niks. Wanneer je geen gebruikt wilt maken van een financieringsvoorbehoud dan moet deze tekst namelijk worden doorgehaald. Daardoor wordt je er duidelijk op gewezen dat afzien van dit voorbehoud een bewuste keuze is.financieringsvoorbehoud

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarden. Je kunt daarmee binnen een bepaalde termijn van de koop afzien, wanneer je voor de betaling van de koopprijs geen hypotheek kunt krijgen.

Het is belangrijk dat je er als koper alles aan doet om de financiering binnen de gestelde periode rond te krijgen. Het niet tijdig aanleveren van documenten aan de bank zal bijvoorbeeld niet worden gezien als een geldige reden om het financieringsvoorbehoud in te roepen. Je moet 1 of 2 afwijzingen overleggen van de hypotheekverstrekker en vaak ook inzage geven in de complete hypotheekaanvraag.

Het financieringsvoorbehoud is een belangrijke bepaling in de koopovereenkomst. De drie dagen wettelijke bedenktijd zijn namelijk niet voldoende om een bindende hypotheekaanbieding te krijgen van een bank. Eerder een hypotheek aanvragen kan hierbij ook niet helpen omdat voor de aanvraag van een hypotheek een getekende koop- of koop/aanneemovereenkomst nodig is.

Wat kan er misgaan?

Bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag worden de gegevens van een consument veel nauwkeuriger gescreend dan bij een adviesgesprek dat je met een financieel adviseur hebt gehad. Er kunnen dus zaken naar boven komen tijdens deze gedetailleerde screening waardoor je uiteindelijk toch niet de benodigde hypotheek kunt krijgen. Ook kan iets wijzigen in de periode vanaf het gesprek met een financieel adviseur en de hypotheekaanvraag waardoor de benodigde hypotheek niet langer haalbaar is. Een financieel adviseur zal dan ook niet snel het advies geven om af te zien van het financieringsvoorbehoud omdat er onvoorziene situaties kunnen zijn.

Koper en verkoper zitten er niet op te wachten dat een koopovereenkomst moet worden ontbonden omdat de financiering niet rondkomt. Het is dan ook belangrijk je zo goed als mogelijk te laten informeren over de financieringsmogelijkheden, de mogelijk financiële gevolgen van het afzien van een financieringsvoorbehoud en de dingen die je zelf kunt doen om van tevoren zoveel als mogelijk zekerheid te krijgen over het verkrijgen van de benodigde hypotheek.

Meer informatie

In de tekst hierboven wordt dit onderwerp alleen beknopt aangehaald. Er is nog veel meer over te vertellen. Zeker als het over jouw specifieke situatie gaat. Neem daarom gerust contact met mij op om meer informatie te krijgen over dit onderwerp.