0499 840 528

De hypotheekrente stijgt

De tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd zijn naar een zeer laag niveau gedaald. Maar de hypotheekrente stijgt weer. Vrijwel alle banken verhogen de hypotheekrente en het ziet ernaar uit dat deze stijging door zal zetten. Maar hoe werkt het nu eigenlijk? Waar komt deze stijging vandaan en hoe kunnen we een inschatting maken van wat we kunnen verwachten? In deze rubriek zal ik hier iets meer uitleg over geven.

Kapitaalmarktrente

De kapitaalmarktrente is een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente van de lange rentevaste periodes. Op de kapitaalmarkt worden leningen verhandeld met een lange looptijd (meer dan twee jaar). De rente op de kapitaalmarkt komt tot stand door vraag en aanbod.

Als maatstaf voor de kapitaalmarktrente wordt naar de staatsobligaties gekeken, bijvoorbeeld de 10-jaars rente in Nederland.

 

Inflatie

Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor je geld dan gisteren. Met andere woorden: door inflatie wordt je Euro in de loop van de tijd minder waard. De rente op de kapitaalmarkt is erg afhankelijk van de inflatie. Is de inflatie erg hoog, dan is de kans groot dat de rente op de kapitaalmarkt ook hoog is. Dit komt omdat er minder bereidheid is om geld uit te lenen. Hierdoor neemt het aanbod af en daardoor stijgt de rente. De oplopende inflatie is een belangrijke reden dat de lange kapitaalmarktrentes in de afgelopen periode zijn gestegen. Deze inflatiestijging komt vooral door de hogere energie- en voedselprijzen.

De verwachting

De hypotheekrente wordt dus voor een groot deel bepaald door de kapitaalmarktrente en die wordt weer voor een groot deel bepaald door de inflatie. We kunnen bij een stijgende inflatie dus ook een stijgende hypotheekrente verwachten. Wat er in de toekomst gaat gebeuren met de inflatie hangt van verschillende zaken af. Wat gaat de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld doen en blijven de energieprijzen stijgen? Wat zijn de economische gevolgen van de spanningen in Oost-Europa? Op dit moment verwachten de meeste economen dat de hypotheekrente zal stijgen.

Hypotheekrente nu vastzetten?

De hypotheekrente stijgt, maar staat nog wel op een historisch laag punt. Misschien is dit wel het juiste moment om de huidige hypotheek nog eens tegen het licht te houden. Overleg gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie

In de tekst hierboven wordt dit onderwerp alleen beknopt aangehaald. Er is nog veel meer over te vertellen. Zeker als het over jouw specifieke situatie gaat. Neem daarom gerust contact met mij op om meer informatie te krijgen over dit onderwerp.