0499 840 528

Bouwdepot afsluiten

Bouwdepot afsluiten

Wanneer je een nieuw huis gaat bouwen of een woning gaat verbouwen, dan kun je dit via je hypotheek financieren. De (ver)bouwkosten worden in een bouwdepot bewaard. Een bouwdepot is een aparte ‘rekening’ naast je hypotheek. Hierop staat geld dat je leent van de bank. Dit geld mag je gebruiken voor de (ver)bouwkosten

Hoe werkt een bouwdepot bij een verbouwing?

Wanneer je een nieuwe keuken wilt of bijvoorbeeld zonnepanelen wilt laten plaatsen, dan kun je hiervoor een bouwdepot gebruiken. Als je een rekening ontvangt van de aannemer of de leverancier dan betaal je deze rekening uit het bouwdepot. Je stuurt de factuur door naar de bank die deze rechtstreeks vanuit het bouwdepot de betaling doet of je kunt de rekening eerst voorschieten en vervolgens declareren uit het bouwdepot. Bij de meeste banken kun je inloggen op een persoonlijke pagina waar je declaraties uit het bouwdepot kunt indienen.

Hoe werkt een bouwdepot bij nieuwbouw?

Als je een nieuwbouwwoning koopt dan werken de betalingen uit het bouwdepot net iets anders:

Bij het afsluiten van de hypotheek, betaal je uit de hypotheek meteen de kosten voor de grond en de eventuele bouwkosten die al zijn gemaakt. In de koop-/aanneemovereenkomst is een schema toegevoegd met termijnbedragen voor de bouwkosten die nog gemaakt moeten worden. Tijdens de bouw van je nieuwbouwhuis betaal je de aannemer namelijk in termijnen voor het werk dat gedaan wordt. In de koop-/aannemingsovereenkomst staat binnen welke termijnen je moet betalen. Het gaat dan steeds om een percentage van de aanneemsom, bijvoorbeeld 15 % als het dak waterdicht is. De bedragen die bij de verschillende termijnen horen, maakt de bank rechtstreeks over vanuit je bouwdepot naar de aannemer.

Als je daarnaast zelf nog bouwkosten maakt die niet via de aannemer lopen, stuur je de declaratie in via de online omgeving van je hypotheekverstrekker. Ook die kosten worden betaald uit het bouwdepot.

Rente bouwdepot, hoe werkt dat?

Je ontvangt een rentevergoeding over het bedrag dat nog in het bouwdepot staat. Dit is vaak dezelfde rente als de hypotheekrente. Bij sommige banken is de rentevergoeding van het bouwdepot iets lager dan de hypotheekrente. Ook komt het voor dat er helemaal geen rentevergoeding meer op het bouwdepot zit als het bouwdepot langer wordt aangehouden. Meestal verrekent de bank de rente die je krijgt over je bouwdepot met de rente die je die maand moet betalen. Er zijn echter ook enkele banken die de rentevergoeding op je bouwdepot bijschrijven. Het is verstandig om van tevoren de hypotheekvoorwaarden van verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Hoeveel bouwdepot kan ik krijgen?

Hoeveel bouwdepot je kunt krijgen hangt van verschillende zaken af. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar waarde van de woning. Bij het inschatten van de woningwaarde mag rekening gehouden worden met de geplande verbouwing als dat nodig of wenselijk is. Een taxateur zal dan een woningwaarde voor- en na de verbouwing afgeven. Omdat de hypotheek wel betaald moet kunnen worden zal bij de beoordeling van de mogelijkheden om een bouwdepot af te sluiten ook gekeken worden naar het inkomen. Neem je in de geplande verbouwing energiebesparende maatregelen mee? Bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp? Dan levert dat vaak extra mogelijkheden op om een bouwdepot af te sluiten.

 

 

 

Meer informatie

In de tekst hierboven wordt dit onderwerp alleen beknopt aangehaald. Er is nog veel meer over te vertellen. Zeker als het over jouw specifieke situatie gaat. Neem daarom gerust contact met mij op om meer informatie te krijgen over dit onderwerp.