Hypotheekrente: is de bodem bereikt?

Home / Artikelen / Hypotheekrente: is de bodem bereikt?

Hypotheekrente: is de bodem bereikt?

Misschien is dit het beste moment om over te sluiten
Na een relatief lange periode van rentedalingen lijkt het tij gekeerd en stijgt de hypotheekrente. Veel bedrijven ondervinden financiële problemen door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het Coronavirus enigszins controleerbaar te houden. Het is inmiddels dan ook wel duidelijk dat het Coronavirus een behoorlijke impact heeft op de economie. Dit heeft gevolgen voor de rente ook al wordt onder andere door de Europese Centrale Bank geprobeerd om de rentestijging de kop in te drukken door forse investeringen te doen. Het zou goed kunnen dat we het historisch laagste punt van de hypotheekrente hebben bereikt en deze trendwijziging is dan ook voor velen aanleiding om de hypotheek nu over te sluiten.

Oversluiten, wat is dat nu eigenlijk?
Wat betekent het in het kort om de hypotheek over te sluiten. Je bent bij het afsluiten van je hypotheek een contract aangegaan met de hypotheekverstrekker over de periode dat de rente van de hypotheek ongewijzigd blijft. We noemen dat rentevaste periode. Wanneer in de tussentijd de rente wijzigt dan verandert er voor jou niets. Als de rente is gedaald, dan is het verstandig om te (laten) berekenen of oversluiten voordelig is. Wanneer je bijvoorbeeld 4% rente voor je hypotheek betaald en je zou nu dezelfde hypotheek af kunnen sluiten tegen 1% dan betaal je dus 4 keer zo veel als wanneer je nu een nieuwe hypotheek afsluit. Hoe fijn zou het in deze tijd zijn als je nog maar 1/4 van de rentelast hoeft te betalen?

Je kunt helaas niet zomaar minder rente gaan betalen. Je bent namelijk een contract aangegaan voor de rentevaste periode. Als de rente daalt dan zou de bank namelijk financieel nadeel ondervinden wanneer je overstapt. Daarom zal de bank bij het oversluiten berekenen hoeveel rente ze mislopen als je het rentecontract openbreekt. We noemen dat boeterente. Dit ben je aan de bank verschuldigd als je het rentecontract openbreekt, maar daarna ben je vrij om een andere rente te kiezen of kun je zelfs naar een andere hypotheekverstrekker gaan.

Enkele tips uit de praktijk

  • Meten is weten! Wees niet te snel met een oordeel of oversluiten zinvol is. Zorg voor een cijfermatige onderbouwing van de conclusie, dan kun je een verstandige keuze maken. Helaas kom ik soms tegen dat mensen de mogelijkheden niet goed door (laten) rekenen. Omdat ze bijvoorbeeld afgeschrikt zijn door een hoge boeterente of dat er zonder cijfermatige onderbouwing wordt gezegd dat oversluiten voor een (bank)spaarhypotheek niet verstandig is. Dit is echter te kort door de bocht en regelmatig blijkt dat het wel zinvol is om de hypotheek aan te passen. Alleen als je het goed door (laat) rekenen kun je hierachter komen. Een adviseur die creatief maatwerk kan leveren kan hier vaak het verschil maken.
  • De boeterente is fiscaal aftrekbaar. Omdat je een groot deel van de betaalde boeterente van de Belastingdienst terug krijgt, schiet je eigenlijk een deel van de kosten van oversluiten alleen maar voor. Je hoef overigens geen spaargeld te gebruiken wanneer je de kosten mee kunt nemen in de nieuwe hypotheek. Kijk ook eens naar de nieuwe maandlast wanneer je het volgende jaar de hoge belastingteruggaaf gebruikt om extra af te lossen.
  • Anticiperen op de rentestijging. Wanneer de rente stijgt dan wordt de boeterente die je moet betalen lager. Het nadeel van een rentestijging is dat je de nieuwe hypotheek ook afsluit tegen een hogere rente. Omdat de rente in een hypotheekofferte enkele maanden geldig blijft, kun je hiermee anticiperen op een rentestijging. Je hebt dan een hypotheekofferte met een lage rente en als in de tussentijd de rente stijgt ook een lagere boeterente.

Waarschijnlijk ten overvloede wil ik nog wel duidelijk maken dat het verstandig is om je goed voor te laten lichten door een adviseur over de mogelijkheden. Misschien zijn er in jouw situatie wel betere manieren te bedenken om op de hypotheeklasten te besparen.