0499 840 528

Aflossingsvrije hypotheek in 2021

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek afsluiten kan nog steeds en deze hypotheekvorm is erg populair. Meestal wordt er gekozen voor een aflossingsvrije hypotheek omdat de maandlast erg laag is. Dat komt doordat je alleen rente voor deze hypotheek betaalt en geen aflossing.

Omdat je niet aflost blijft het hypotheekbedrag ongewijzigd. Dit hoeft geen probleem te zijn. Misschien past dit prima binnen je persoonlijke financiële planning.

Renteaftrek

Wanneer je gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek dan ben je vanaf 2013 verplicht om een hypotheek af te sluiten waarin een aflossing opgenomen is. We hebben het dan over een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Wanneer een hypotheek is ingegaan voor 2013 dan kun je gebruik maken van een overgangsregeling en behoud je het recht op hypotheekrenteaftrek voor een aflossingsvrije hypotheek. Ook na het omzetten, oversluiten of aankoop van een andere woning blijft je deze renteaftrek behouden.

Het is ook mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten als je geen hypotheek had voor 2013. Starters kunnen bijvoorbeeld ook een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. De rente die je betaalt is dan niet fiscaal aftrekbaar, maar de hypotheekrente is erg laag en daardoor is het effect van hypotheekrenteaftrek kleiner geworden dan jaren geleden.

Voor wie is het interessant?

Eigenlijk zijn er veel situaties denkbaar waarbij een aflossingsvrije hypotheek goed zou kunnen passen binnen iemands persoonlijke financiële planning. Dit zijn in grote lijnen twee groepen. De mensen die nu een lage maandlast willen en weten dat het in de toekomst geen probleem is als er nog een hypotheekschuld overblijft. Bijvoorbeeld omdat ze voldoende pensioeninkomen hebben of vermogen uit een erfenis verwachten. Daarnaast is het omzetten of oversluiten naar een aflossingsvrije hypotheek ook populair bij mensen die met pensioen gaan en de hypotheeklast willen verlagen zodat ze meer van hun pensioeninkomen overhouden.

Aan het einde van de looptijd

Het is verstandig om na te denken wat er gebeurt aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek wordt meestal afgesloten voor een periode van 30 jaar. Wat gebeurt er aan het einde van deze periode. Moet het hypotheekbedrag dan in een keer worden afgelost of is een herfinanciering mogelijk?

Uit een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt overigens dat waarschijnlijk het grootste deel van de huishoudens die op dit moment een (deels) aflossingsvrije hypotheek hebben geen problemen hebben na het aflopen van de looptijd van de hypotheek. Voor een klein deel is dat wel het geval. Laat je dan ook goed adviseren of een aflossingsvrije hypotheek passend is.